Content slider

  • Svedenskolan Mälarhöjden kommer att avvecklas den 30 juni 2018.

  • Svedenskolan Mälarhöjden kommer att avvecklas den 30 juni 2018.

School

Förskoleklass

Skolan kommer att avvecklas den 30 juni 2018. Vi hänvisar till våra andra grundskolor. Läs mer om våra skolor på up.se

Grundskola

Skolan kommer att avvecklas den 30 juni 2018. Vi hänvisar till våra andra grundskolor. Läs mer om våra skolor på up.se

Grundsärskola

Skolan kommer att avvecklas den 30 juni 2018. Vi hänvisar till våra andra grundskolor. Läs mer om våra skolor på up.se

Förhandstitt

Svedenskolan Mälarhöjden

Skolan kommer att avvecklas den 30 juni 2018. Vi hänvisar till våra andra grundskolor. Läs mer om våra skolor på up.se

Svedenskolan Mälarhöjden ingår i Utvecklingspedagogik

Utvecklingspedagogik Sverige AB är ett välfärdsföretag som drivits långsiktigt sedan starten 1994. Grundbulten hos Utvecklingspedagogik är, och har alltid varit, att skapa ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Våra verksamheter drivs med kvalitetsfokus, ständig utveckling och individuellt utformade insatser för elever och brukare.

Här kan du läsa mer om Utvecklingspedagogik