Personalmöte den 6/12

15:00
Svedenskolan Mälarhöjden

Vi har personalmöten vid fyra tillfällen under höstterminen. Det är till stor hjälp om barnen kan hämtas kl 15:00 dessa datum så att så mycket personal som möjligt kan delta på mötena. Datum för personalmöten; 6/9, 4/10, 8/11, 6/12.

Kalender

Höstlovet börjar

30 oktober till 3 november
Svedenskolan Mälarhöjden
Höstlov v 44
November

Personalmöte den 8/11

15:00
Svedenskolan Mälarhöjden
Här hittar du datum för höstens personalmöten.
December