94 procent av eleverna trivs i våra skolor!

I vår balanserade målbild mäter skolorna mål kring trygghet, trivsel och huvudperson. Detta mäts med hjälp av en elevenkät under både hösten och våren samt en föräldraenkät under vårterminen. Delårsresultatet är baserat på höstterminens elevenkät och redovisar ett sammanslaget resultat för Svedenskolan Mälarhöjden, Svedenskolan Bergshamra samt Häggviks Gymnasium. De sammanslagna resultaten kring målen trygghet, trivsel och huvudperson är mycket goda och är något bättre än resultatet för läsår 14/15. Två av skolorna redovisar ett bättre resultat på samtliga tre mål och en av skolorna redoviserar ett bättre resultat på två av målen och ett marginellt sämre resultat på ett av målen.

- Det är mycket fina siffror som är ett resultat av ett fantastiskt arbete som alla medarbetare på våra skolor gör, varje dag. Att våra elever ska trivas, känna sig trygga och kunna påverka sin skolsituation är alltid högprioriterade frågor som vi ständigt arbetar med och helt nöjda kan vi aldrig vara om inte 100 % av våra elever känner trivsel och trygghet, säger skolchef Joakim Gestberg.

Sammanslaget resultat för Svedenskolorna och Häggviks Gymnasium:
94,3 % av eleverna trivs i skolan
94,1 % av eleverna känner sig trygga i skolan
95,6 % av eleverna känner att de får vara med och påverka sin skolsituation

 

Nyheter

10 tummar upp för Williams första skolvecka!

William har nu gått sin första vecka på Svedenskolan i Mälarhöjden. Det är hans tredje skola och här kan du läsa mer varför William tycker att hans skolstart gått så bra.