"Alla elever ska få möjlighet att utveckla sin läs- och skrivförmåga!"

Ett fokusområde för Svedenskolan Mälarhöjden under läsåret är arbetet kring elevernas läs- och skrivutveckling. En viktig del är en ny speciallärarfunktion. Maria Lindqvist arbetar som speciallärare med inriktning mot läs- och skrivutveckling på båda Svedenskolorna för att ge stöd till både elever och lärare och bygga upp strukturer för kartläggning och åtgärder. I september började Maria Lindqvist på den nya tjänsten som speciallärare med inriktning mot läs och skriv. Hon brinner för att alla elever ska få möjlighet att utveckla sin individuella läs-, skriv- och språkförmåga.

Vad är det huvudsakliga syftet med din tjänst?
– Att tidigt fånga upp de elever som kan behöva extra stöd i sin läs- och skrivutveckling. Målet är att alla elever ska kunna läsa och skriva.

Hur ska det gå till?
– Jag bygger upp strukturer för hur vi kan arbeta med kartläggning och åtgärder. En del av det är vår handlingsplan för läs-, skriv- och språkutveckling. Vi kommer att arbeta utifrån den och använda olika verktyg för att hitta de elever som behöver stöd.

Vilka verktyg använder ni?
– Vi använder oss av screeningmaterial och kartläggningar av läs- och skrivförmåga. Lärarna har material som hjälper dem att checka av. Det är viktigt att fokusera på yngre åldrar så att vi tidigt kan fånga upp de som behöver det. På det sättet förhindrar vi att det blir en negativ spiral.

Hur ser din arbetsdag ut?
– Jag går in och jobbar enskilt med elever och stöttar lärarna. Lärarna kan kontakta mig för en kartläggning av elevens läs-, skriv- och språkutveckling. På så sätt kan vi se om eleven t.ex. har dyslexi eller en språkstörning.

Vad är skillnaden mellan dyslexi och språkstörning?
– Generellt kan man säga att vid dyslexi är avkodningen svårare, man kan kasta om och spegelvända bokstäver. Vid språkstörning kan det vara svårt att ta till sig innehållet, att återberätta och behålla en röd tråd. Vid misstanke om eventuella läs- och skrivsvårigheter kan jag tillsammans med skolsköterskan skicka en remiss till logoped för vidare utredning. 

Vad tycker du om att jobba på Svedenskolorna och Utvecklingspedagogik?
– Det är jättekul! Det roligaste är att det hela tiden händer någonting nytt. Det märks att det är ett företag som jobbar för ständig utveckling. Det är den här nyinrättade tjänsten ett exempel på! 

Nyheter

10 tummar upp för Williams första skolvecka!

William har nu gått sin första vecka på Svedenskolan i Mälarhöjden. Det är hans tredje skola och här kan du läsa mer varför William tycker att hans skolstart gått så bra.