Grundsärskoleklass startad

Från och med höstterminen 2014 har vi en grundsärskoleklass med fem elever här på skolan. Alejandra Perez Zaldo med lång bakgrund inom Svedenskolorna är klasslärare.

Nyheter

10 tummar upp för Williams första skolvecka!

William har nu gått sin första vecka på Svedenskolan i Mälarhöjden. Det är hans tredje skola och här kan du läsa mer varför William tycker att hans skolstart gått så bra.