Ingrid är ny rektor på Svedenskolan Mälarhöjden

Du har nyss tillträtt tjänsten som rektor för Svedenskolan Mälarhöjden, vad gjorde du innan det?
Jag arbetade åtta år som biträdande rektor på Östra gymnasiet, en kommunal skola i Huddinge. Innan dess arbetade jag inom elevhälsan i åtta år och före det har jag flera års yrkeserfarenhet som barnmorska.

Vad var det som lockade dig att söka tjänsten?
Jag sökte nya utmaningar och tycker att Utvecklingspedagogik på ett tydligt sätt har eleverna i fokus. Jag var också intresserad av att arbeta i en friskoleverksamhet där jag föreställer mig att det är korta beslutsvägar.

Har du arbetat med elever med autism tidigare?
På Östra gymnasiet hade jag ansvar för individuella programmet – gymnasiesärskolan. Min första kontakt med elever inom NPF-området var när jag arbetade inom elevhälsan.

Vilka är dina första intryck av Svedenskolan Mälarhöjden?
Det är en positiv stämning på skolan och jag har uppfattat det som att man tycker att det är bra att skolan har fått en egen rektor på plats. Tidigare rektor hade ju ansvar för två skolor.

Vilket ser du som ditt främsta uppdrag som rektor vid Svedenskolan Mälarhöjden?
Det är elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. För att nå dit krävs det trygga elever och trygga, självständiga medarbetare. Det är en personaltät  verksamhet och då behöver det också finnas en tydlighet i organisationen vem som gör vad och när. Jag har alltid strävat efter att arbetsgruppen ska vara ett effektivt team. Uppdraget är det gemensamma oavsett yrkesroll.

Hur ser du på samarbetet med föräldrar?
Det är alltid bra att ha god förldrasamverkan. På min tidigare arbetsplats var jag alltid med vid det första introduktionssamtalet, när eleverna började programmet, just för att skapa en relation till föräldrarna. Jag tänker mig något likande på Svedenskolan Mälarhöjden.

Vad tycker du är roligast att arbeta med i rollen som rektor?
Det är att leda utvecklingsarbete och att se att höga förväntningar brukar ge resultat. Både vad gäller elevernas utveckling och medarbetarnas kompetens.

Vilket var ditt favoritämne när du själv gick i skolan?
Det var svenska, att skriva uppsatser samt drama på gymnasiet. Jag gick den första estetiska linjen på Södra Latin och vi hade väldigt kul.

Nyheter

10 tummar upp för Williams första skolvecka!

William har nu gått sin första vecka på Svedenskolan i Mälarhöjden. Det är hans tredje skola och här kan du läsa mer varför William tycker att hans skolstart gått så bra.