Intensiv vidareutbildning för all personal

På måndagen gick personalen på föreläsningen Lågaffektivt bemötande med Bo Hejlskov-Elvén i Aula Magna på Stockholms universitet. Hejlskov-Elvén har lång erfarenhet av handledning och utbildning i hantering av problemskapande beteende och har skrivit flera böcker om ämnet. Under den tre timmar långa föreläsningen fick vi lära oss hur vi kan anpassa krav och hantera konflikter.

På onsdagen fortsatte vidareutbildningen med Patrik Karlsson som har bedrivit utbildningar för personal inom skola, vård och omsorg i över 20 år. Patrik kom till skolan och lärde oss hur vi praktiskt kan bemöta konfliktsituationer med kunskap och förståelse.   

Nyheter

10 tummar upp för Williams första skolvecka!

William har nu gått sin första vecka på Svedenskolan i Mälarhöjden. Det är hans tredje skola och här kan du läsa mer varför William tycker att hans skolstart gått så bra.