Möjlighet att välja yoga som aktivitet

Yogan har spritt sig över hela världen som ett redskap för att hitta balans och kontakt med sig själv. Idag finns flera olika yogaformer. Det har visat sig att yogaövningar gett positiv effekt på skolarbetet och resultaten inom skolan. På Svedenskolan Mälarhöjden fritids har eleverna haft möjlighet att prova yoga som en rastaktivitet under en tid. Yogan görs till avslappnande musik och bekväm belysning. Sara Sundgren som leder yogan berättar att eleverna varit postiva och kommer och ber om att få göra det mellan tilfällena. 

– Jag har till och med sett hur barnen själva gör yoga nu ute på skolgården! säger Sara.

Nyheter

10 tummar upp för Williams första skolvecka!

William har nu gått sin första vecka på Svedenskolan i Mälarhöjden. Det är hans tredje skola och här kan du läsa mer varför William tycker att hans skolstart gått så bra.