Praktisk - estetiska ämnen hos oss

Upplägget av lektionerna varierar utifrån vilken klass som har lektion. Med kunskapskraven i läroplanen som utgångspunkt, anpassas lektions innehåll till elevgruppens och individernas nivå och behov. Gruppstorlekarna varierar från mindre grupper till något större grupper beroende av vad som är gynnsamt för eleverna. Struktur och givna ramar är en förutsättning för att eleverna ska känna sig trygga och veta vad som förväntas av dem. Därför använder vi scheman av olika slag, både med hjälp av bilder och skriftliga arbetsscheman som visar lektionens innehåll.

Idrott och hälsa
På idrottslektionerna tränar eleverna bland annat på balans, styrka, kondition och rörlighet.  Eleverna lär sig lekar av olika slag och samspel med varandra. De övar turtagning, rums-, tids-, och kroppsuppfattning.

Struktur och givna ramar är en förutsättning för att eleverna ska känna sig trygga och veta vad som förväntas av dem. Därför använder vi scheman av olika slag, antingen med hjälp av bilder eller skriftliga arbetsscheman som visar lektionens innehåll.

Musik
Undervisningen i musik syftar till att ge eleverna kunskaper för att göra det möjligt att delta i musikaliska sammanhang. Eleverna uppmuntras att utveckla sin förmåga att spela och sjunga, skapa musik, analysera och samtala om musikens olika uttryck . 

Bild
I bildundervisningen ges eleverna möjligheten att testa olika tekniker och material. Genom att skapa en bra grund i vetskap om hur de hanterar material och materialets möjligheter så ökar elevernas självständighet och egna lust att skapa samt utveckla sina idéer. Att arbeta i bild är ett sätt att uttrycka sig samtidigt som eleverna blir skickligare i sina finmotoriska färdigheter.

Slöjd
I textilslöjden, trä- och metallslöjden jobbar eleverna med att stimulera skapandeförmågan genom att tillverka föremål i anpassad svårighetsgrad.

Slöjdprocessen anpassas individuellt, uppgifterna bygger på ”steg för steg” principen, utifrån en arbetsbeskrivning och elevens egna idéer. Ibland är projekten även styrda av övergripande teman. De egna projekten varvas med "momentträning", till exempel spikträning; träna på att spika ned spikar i en stubbe, eller, symaskinsträning; träna på att sy efter ett mönster på ett papper.

Nyheter

10 tummar upp för Williams första skolvecka!

William har nu gått sin första vecka på Svedenskolan i Mälarhöjden. Det är hans tredje skola och här kan du läsa mer varför William tycker att hans skolstart gått så bra.