Tema Barnkonventionen

Vecka 38 startade fritids tema om barnkonventionen. Eleverna har fått se en film om barnkonventionen och har fått egna arbetshäften.  En gång per vecka kommer man arbeta med temat i respektive fritidsgrupp.  Eleverna kommer som en introduktion in i arbetet om barnkonventionen att arbeta med häftet ”Det här är dina rättigheter” från rädda barnen. Därefter kommer eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. Vi kommer att ha utevistelse i olika miljöer, skapande och foto/film. Eleverna kommer att skapa material till en Photo story- berättelse och arbeta med olika material, redskap och tekniker.

Nyheter

10 tummar upp för Williams första skolvecka!

William har nu gått sin första vecka på Svedenskolan i Mälarhöjden. Det är hans tredje skola och här kan du läsa mer varför William tycker att hans skolstart gått så bra.