Till föräldrar om fotografering vid vår skola

I samband med skolavslutningar och andra evenemang på skolan är det många som vill fotografera och/eller filma sitt barn, vilket vi har vi full förståelse för. Många av de som tar bilder på och/eller filmar sitt barn, där även andra elever och föräldrar syns, publicerar dessa bilder och/eller filmer i olika sociala medier på internet. Flera föräldrar hos oss vill inte att deras barn ska finnas med på bild eller film på internet. De kanske inte heller själva vill synas på bild eller film på internet. Den som ofrivilligt syns på bild/i filmer upplagda på internet kan uppfatta detta som kränkande. Publicering av bilder/filmer på internet som bedöms som kränkande strider mot personuppgiftslagen. Det kan också finnas individer med skyddad identitet. Brott mot personuppgiftslagen kan leda till åtal.
Vår absoluta rekommendation är därför att vid olika evenemang på skolan endast fotografera/filma sitt eget barn för att inte riskera att bryta mot personuppgiftlagen.

 

Nyheter

10 tummar upp för Williams första skolvecka!

William har nu gått sin första vecka på Svedenskolan i Mälarhöjden. Det är hans tredje skola och här kan du läsa mer varför William tycker att hans skolstart gått så bra.