Vårterminen är i full gång

"Hej!

Då har vi kommit en bit in på vårterminen. I skolan och på fritidshemmet är det full fart. Bakom oss har vi två välbesökta Öppet hus-kvällar på Svedenskolan Bergshamra och Svedenskolan Mälarhöjden. Framför oss har vi ett sportlov som jag vet är laddat med roliga lov-aktiviteter.

Nu under det fortsatta läsåret arbetar vi vidare med våra fokusområden som innebär att vi ska ha elever som är trygga och trivs och når målen för utbildningen. Varje terminsslut sammanställer vi resultat från elevenkäter samt vilken måluppfyllelse som har uppnåtts. I vårt ständiga utvecklingsarbete är det roligt att jag kan konstatera resultaten fortsätter i en positiv riktning!

Under höstterminen har vi gjort en utbildningssatsning för samtliga medarbetare. Vi har arbetat med, förutom det särskilda stödet som alla elever får, hur vi kan göra extra anpassningar för eleverna både på skol- och fritidstid. Utbildningen avslutades med studiedag där våra duktiga medarbetare från båda Svedenskolorna delgav varandra exempel från det vardagliga arbetet. Studiedagen blev ett bra exempel på det så viktiga kollegiala lärandet! Det var kul att återigen få det bekräftat att den samlade kompetensen hos personalen på skolorna håller en hög kvalitet.

Till sist vill jag flagga för vårt föräldraforum i april. Då kommer några av våra medarbetare att visa exempel från det pedagogiska arbetet. Det ser jag fram emot!

Vi hörs och ses!

//
Nicklas Johansson

Rektor

Svedenskolan Mälarhöjden"

Nyheter

10 tummar upp för Williams första skolvecka!

William har nu gått sin första vecka på Svedenskolan i Mälarhöjden. Det är hans tredje skola och här kan du läsa mer varför William tycker att hans skolstart gått så bra.