Ord om skolan

Här kan du läsa intervjuer och citat med/från elever, föräldrar och medarbetare.

Från elever

Vad tycker du om din nya skola?

I min förra klass var det 25 elever och jättebråkigt. Jag kunde inte koncentrera mig och var ofta ledsen. Här är det lugnt i klassrummet och jag får hjälp när jag behöver. Jag trivs jättebra!

 

I min förra skola hade jag inga kompisar men här på Svedenskolan har jag fått flera nya vänner.

Intervju med Vilgot 7 år

Hur trivs du på skolan? 
– Jag trivs bra.

Vilket ämne tycker du är roligast?
– NO, där pratar vi om rymden.

Vad mer tycker du är roligt att göra i skolan?
– Att leka med andra kompisar i min klass och vara ute när det regnar, för då kan jag åka jättefort i rutschbanan och hoppa i vattenpölar.

Vilgot gillar att hoppa i vattenpölarna. Att räkna kan också vara roligt.

Vår värdegrund

Svedenskolans värdegrund

Vi har tillsammans i personalgruppen utarbetat en vision som består av fyra viktiga ord.

Genom glädje, trygghet och förståelse utvecklas vi.

Glädje - betyder att arbetsklimatet för elever och personal är sådant att vi trivs och tycker det är roligt att komma till skolan. Vi har alla ett ansvar för varandra och vi förväntas se det positiva och också uttrycka det i gester och tal.

Trygghet - betyder att varje elev ska känna sig trygg i skolan. Varje form av kränkning eller annat som gör att eleven har anledning att känna sig otrygg ska kraftigt motarbetas. Varje elev ska stärkas i sin egen trygghet och självtillit. Trygghet betyder också att personalen ska stärkas i sin yrkesidentitet och därmed bli trygga pedagoger och handledare för de elever, som man under några år är med och leder ett stycke på deras livsväg.

Förståelse - betyder att vi alla behandlar våra elever och varandra som vi vill bli behandlade – med förtroende och respekt! (SL 6 kap. 9§)

Utvecklas - betyder att vi är en del i elevens livslånga lärande. Det är viktigt att vi på skolan förbereder eleven för ett bra och innehållsrikt vuxenliv. (SL 3 kap. 2-12§§) Utvecklas betyder också att personalen utvecklas genom intern/extern utbildning, studiedagar, aktuell litteratur/forskning och i samarbete med varandra och eleverna.

Det är också viktigt att samtlig personal använder sin kreativitet och fantasi för att utveckla en konkret och bra lärandemiljö. Eleven ska med stigande ålder och mognad vara delaktig och ha inflytande över sitt lärande.